РЕЗУЛТАТИ

АТЛЕТСКИ НАТПРЕВАРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА АФМ ВО 2021 ГОДИНА

 1. Турнир во Фрлачки дисциплини 28.02.2021 Скопје 
 2. Национално првенство на 10 000 метри , Турнир во Скокачки дисциплини и Штафетно трчање  17.04.2021г. Скопје

МЕЃУНАРОДНИ АТЛЕТСКИ НАТПРЕВАРИ НА КОИ АФМ ЗЕМА УЧЕСТВО ВО 2021 ГОДИНА

 1. Национален натпревав на Белград за Сениори-ки во сала     16.01.2021    Белград
 2. Меѓународен митинг во сала за Сениори-ки  “Црвена Ѕвезда”  24.01.2021 Белград 
 3. Национален натпревав на Србија  за Млади младинци-ки во сала     23.01.2021    Белград
 4. Национален натпревав на Србија  за Младинци-ки во сала     30-31.01.2021    Белград
 5. Меѓународен митинг Србија во сала за Сениори-ки   31.01.2021 Белград 
 6. Национално првенство на Србија за Сениори-ки во сала 06-07.02.2021 Белград
 7. Балканско првенство за Младинци во сала 13.02.2021 Софија , Бугарија 
 8. Балканско првенство за Сениори во сала 20.02.2021 истанбул , Турција 
 9. Европско првенство за Сениори во сала 5-7.03.2021 Торун , Полска 

АТЛЕТСКИ НАТПРЕВАРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД СТРАНА НА АФМ ВО 2020 ГОДИНА

Куп натпревари :

 1. – Куп за Сениори                                              31.07-01.08.2020      Скопје
 2. – Куп за Младинци                                                25-26.07.2020      Скопје
 3. – Куп за Пионери                                                       27.09.2020      Скопје

 Поединечни првенства :

 Национални првенства на стаза  :

 1. – Национално првенство за Млади пионери         10.10.2020      Куманово
 2. – Национално првенство за Пионери                      03.10.2020      Скопје
 3. – Национално првенство за Млади Младинци       21.08.2020      Скопје
 4. – Национално првенство за Младинци                  27.08.2020      Скопје
 5. – Национално првенство за Сениори                   05.09.2020        Охрид
 6. – Национално првенство на 10 000 метри           08.03.2020      Скопје
 7. – Митинг „ Отварање на сезона „ 2020              19.07.2020      Охрид
 8. Отворен Турнир во фрлачки дисциплини           08.03.2020      Скопје

Национални првенства на пат, кросеви и планиско трчање :

 1. – Национално првенство во Маратон                      04.10.2020      Скопје

Останати натпревари :

 1. – Митинг 11ти Октомври                                            10.10.2010      Куманово

МЕЃУНАРОДНИ АТЛЕТСКИ НАТПРЕВАРИ НА КОИ АФМ ЗЕМА УЧЕСТВО ВО 2020 ГОДИНА

Светски првенства :

 1. Светско во Полумаратон                                        17.10.2020      Гдунија

Балкански првенства  :       

 1. Балканско првенство за Младинци во сала         09.02.2020      Истанбул
 2. Балканско првенство за Сениори во сала         15.02.2020        Истанбул
 3. Балканско првенство  за Младинци                 12-13.09.2020      Истанбул
 4. Балканско првенство  за Сениори                    19-20.09.2020      Клуж Непоха
 5. Балканско првенство  во Полумаратон                 21.08.2020     Загреб
 6. Балканско првенство  во Маратон                        13.09.2020     Ќустендил