Атлетската федерација на Македонија, како форма на организирање на атлетскиот спорт основана е 1947 година, поточно тој во сојуз прераснал од Атлетскиот одбор кој по ослободувањето делувал во рамките на тогашниот Фискултурен сојуз на Македонија.

Од осамостојувањето, Атлетската федерација на Македонија стана член на сите меѓународни атлетски асоцијации.

Денес Атлетската федерација е модерно организиран и меѓународно поврзана федерација која својата перспектива ја гледа исклучиво во сестараниот развој на атлетскиот спорт во нашата држава. Атлетската федерација на Македонија е препознатлива по својот континуиран развој, функционалноста , а посебно по организираноста и постигнатите резултати.
 
  • На 39-от Конгрес на ИААФ, кој се одржа 1993 година во Штутгарт, АФМ стана рамноправен член на највисоката и најбројната атлетска асоцијација на светот.
  • Од 1994 година АФМ е член на и на Европската атлетска асоцијација, во чија работа со успех се вклучи и активно учествува во изминатите години.
  • Од 1996 година во месец фебруари, во Атина на Конгресот на Балканската атлетска асоцијација, АФМ беше примен за нејзин рамноправен член.
  • Од 2013 година станува член на Медитеранската атлетска унија.
АФМ редовно ги следи сите реформи и настојува да одржи чекор со истите со крајна цел – реализација на програмата која ќе одговори на сите предизвици и ќе продуцира силни клубови, атлетичари-ки со успешни резултати а тренери со квалитетни знаења, вештини и способности.

СТРУКТУРИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА

Александра Војнеска Зикова
Претседател
Алим Хајредини
Потпредседател
Филип Колевски
Потпредседател
Дејан Ангеловски
Генерален Секретар
Димитар Петровски
Стручен Секретар

Комисии во АФСМ

Tренерска комисија
 
Филип Колевски – Претседател
Божурка Ѓошевска-член
Димитар Петровски – член
Арбен Мустафа- член
Рахман Алија- член
Натпреварувачка комисија
 
Дејан Ангеловски - Претседател
Крсте Војнески – член
Миро Бошковиќ- член
Александар Стојановски- член
Мики Поповски- член
Судиска комисија
 
Горѓи Вучков – Претседател
Рахман Алија – член
Дејан Боневски- член
Регистрациона комисија
 
Елизабета Божиновска Вучкова- Претседател
Стојан Горубински- член
Муамет Арифи- член
Дисциплинска комисија
 
Сузана Пековиќ- Претседател
Берат Зејнели- член
Игор Стојановски- член
Комисија за развој
 
Ана Крстевска- Претседател
Алмидин Мустафа- член
Слободан Стаматовски- член
Комисија за здраствена заштита и допинг контрола
 
Бесир Зејнели – Претседател
Зоран Митревски – член
Марина Божиновска Богојевска-член
Комисија за маркетинг и ПР
 
Љубица Ангелковс Бубе -Претседател
Љавдрим Амети- член
Дејан Михајловски
Kомисија за ветерани
 
Хамим Чилафи- Претседател
Жанета Богојевска Илиевска- член
Марина Домазетовска- член
Комисија за улични трки, планинско и маратонско трчање
 
Кокан Ајановски-Претседател
Кире Синадиновски-член
Тамара Јолевска Попов-член