ДОКУМЕНТИ

Документи :

 1. Статут на АФСМ ( превземи тука )
 2. Пријава за Атлетски натпревар ( превземи тука )
 3. Исписница ( превземи тука )
 4. Пристапница ( превземи тука )
 5. Список на натпреварувачи за пререгистрација ( превземи тука )
 6. Прашалник за пререгистрација на Тренер ( превземи тука )

 

Правилници :

 1. Правилник за регистрација и премин на атлетичари ( превземи тука )
 2. Етички Кодекс ( превземи тука )
 3. Правилник за дисциплинска одговорност ( превземи тука )
 4. Правилник за рангирање на Млади атлетичари до 20 години ( превземи тука )
 5. Анти-допинг правилник на НАДО ( превземи тука )
  1. Листа на забраниети супстанци ( превземи тука )
 6. Норми за учество на Меѓународни натпревари во 2022 година ( превземи тука )
 7. Критериум за учество на Меѓународни натпревари во 2022 година ( превземи тука )
 8. Правилник за рангирање на Атлетски клубови во АФСМ ( превземи тука )
 9. Пропозиции за Атлетски натпревари на АФСМ ( превземи тука )

 

Проект Ваучер во спортот :

 1. Предлог листа за можни корисници на Ваучер во спортот во 2019 година  и Добитници на ваучер во спортот за 2019 година
 2. Предлог листа за можни корисници на Ваучер во спортот во 2020 година и Добитници на ваучер во спортот за 2020 година
 3. Предлог листа за можни корисници на Ваучер во спортот во 2021 година и Добитници на ваучер во спортот за 2021 година
 4. Предлог листа за можни корисници на Ваучер во спортот во 2022 година и Добитници на ваучер во спортот за 2022 година

Извештаи Проект Ваучер во спортот:

 1. Извештај за 2019 година од користење на средства од даночно ослободување согласно проект Ваучер во спортот
 2. Извештај за 2020 година од користење на средства од даночно ослободување согласно проект Ваучер во спортот
 3. Извештај за 2021 година од користење на средства од даночно ослободување согласно проект Ваучер во спортот

Останато :

 1. Годишен Извештај од АФМ согласно Закон за слободен пристам до информации од јаван карактер 31.12.2020
 2. Годишен Извештај од АФМ согласно Закон за слободен пристам до информации од јаван карактер 28.12.2021