Актуелно

Програма “I Run Clean”

Програмата I Run Clean е достапна на повеќе соседни јазици како и на англиски јазик и можете да ја започнете на следниот линк: https://www.irunclean.org

Сите атлетичари и официјални лица, задолжително треба да ја поминат обуката по програмата и да добијат диплома . Програмата се состои од 8 модули , кои одземаат по 5-6 минути и може да се следи одделно во различен период.

Дипломата која ја добиваат по завршување на обуката е со времетраење од две години, по што се менува обуката.

Името со кое ќе се логирате, мора да биде напишано на латиница, како во личен документ ( пасош ). Исто така, по сопствена желба можете да прикачите и сопствена слика, со големина како за виза .

Сите кои ќе ја положат обуката и добијат диплома, имаат обврска истата да ја достават до канцеларијата на АФМ на е – маил : contact@afm.org.mk