Актуелно

Инфорамции за учество на Национално првенство на Србија за Младинци-ки во сала

Викендов  30ти и 31ви Јануари 2021 година се одржува Национално првенство на Србија за Младинци-ки во сала во Белград на кој учествуваа наши атлетичари на покана на Селекторот на АФМ , и преку атлетските клубови , како и атлетичари кои веќе претстојуваат во Белград на подготовки , кои ги постигнаа следниве резултати  :

 1. Ана Божиновска  АК Центар                   60м (8,26сек )              819 бодови
 2. Адријан Исмаили АК Камењане               60м ( 7,25сек )             816 бодови
 3. Ана Божиновска  АК Центар                   200м ( 27,32сек )          782 бодови
 4. Надир Идризи АК Делта                     60м ( 7,33сек )             778 бодови
 5. Бранимир Зенговски АК Работнички            400м ( 53,31сек )          730 бодови
 6. Надир Идризи АК Делта                     200м ( 23,99сек )          726 бодови
 7. Дијана Вукановиќ АК Куманово                60м ( 8,61сек )             722 бодови
 8. Дијана Вукановиќ АК Куманово                60м пречки (10,19сек)  715 бодови
 9. Христијан Котевски АК Олимп                    400м ( 54,27сек )          679 бодови
 10. Камелија Кајчевска АК Центар                   60м ( 8,80сек )             672 бодови
 11. Камелија Кајчевска АК Центар                   далечина ( 4,45м )       666 бодови
 12. Наталија Чона АК Олимп                    400м ( 67,16сек )          648 бодови
 13. Огнен Стефановски АК Делта                     далечина ( 5,48м )       601 бодови
 14. Катја Додевска АК Работнички            60м ( 9,25сек )             561 бодови
 15. Бојан Петров АК Делта                     60м ( 7,85сек )             556 бодови
 16. Гала Зенделов АК Работнички            далечина ( 3,80м )       530 бодови
 17. Бојан Петров АК Делта                     далечина ( 5,12м )       526 бодови
 18. Катја Додевска АК Работнички            400м ( 72,20сек )          510 бодови
 19. Гала Зенделов АК Работнички            60м (9,52сек )              499 бодови
 20. Игор Шекеровски АК Работнички            400м ( 59,10сек )          453 бодови
 21. Даријан Јовановски АК Работнички            60м ( 8,84сек )             236 бодови
 22. Кристијан Димитриевски АК Работнички            400м ( 69,82сек )          113 бодови

Им честитаме за успехот .