Актуелно

Информативни on-line сесии за членките на Светскта атлетска федерација

Заклучно со денешниот ден одржани се 9 сесии за развој и унапредување на Атлетските федерации членки на Светската атлетска федерација , сесии на кои канцеларијата на АФМ редовно е вклучена во интерактивни предавања преку кои се информираат и перманентно се едуцираат нашите спортски работници .

Теми кои досега се опфатени преку Информативните on-line сесии се :

 1. 10.06.2020 – Враќање во нормала по COVID -19
 2. 17.06.2020 – Стратешки план на Светската атлетика 2020 – 2023
 3. 24.06.2020 – Атлетска Интегративна Унија (AIU) : Новости и Улогата на членките федерации
 4. 01.07.2020 – Комуникации : Глобални трендови и концепт за развој на нашиот спорт
 5. 08.07.2020 – Рекламирање : Упатства и подршка на членките федерации
 6. 15.07.2020 – Натпревари : Усогласување на светскиот календар
 7. 22.07.2020 – ТВ Пренос : како ТВ индустријата е засегната од COVID – 19
 8. 05.08.2020 – Заклучоци донесени на Извршен обдор на Светската федерација
 9. 19.08.2020 – Натпревари : Враќање на уличните трки
 10. 02.09.2020 – Одржливост : 10 годишен план на одржливост
 11. 16.09.2020 – Апликација за натпревари од светскиот календар : начини и можности

Целта е изнаоѓање на подобри и нови методи и насоки за поекспедитивен развој на федрациите во услови на светска пандемија во националните системи , како и подобрување на комуникацијата и заедничката соработна на одредени ареи како што е во нашиот случај Балканската федерација , Информации за новите амандмани за измени и надополнување на Атлетските правила , квалификациони ситеми за претстојни Светски Европски и Олимписки првенства итн.

Презентациите од сите предавања можете да ги превземете на следниот линк : https://iaaf.sharepoint.com/sites/mf-info-sessions/